โรงเรียนวัดปัจจันตคาม

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคาโงก ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 23691
อนุบาล 385131
รวม อนุบาล1111222
ประถมศึกษาปีที่ 11012221
ประถมศึกษาปีที่ 2109191
ประถมศึกษาปีที่ 3117181
ประถมศึกษาปีที่ 4148221
ประถมศึกษาปีที่ 588161
ประถมศึกษาปีที่ 6138211
รวมประถม66521186
มัธยมศึกษาปีที่ 195141
มัธยมศึกษาปีที่ 21110211
มัธยมศึกษาปีที่ 337101
รวมมัธยมต้น2322453
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด1008518511

บทความล่าสุด